Action Against Anemia (AAA)

Intact India har nyligen inlett arbetet med en ny hälsoorienterad insats: Action Against Anemia (AAA). Anemi, eller blodbrist, innebär att man har för lågt antal röda blodkroppar vilket påverkar blodets förmåga att transportera syre. Den främsta orsaken till blodbrist är näringsbrist, framförallt brist på järn. 2016 var så många som 58% av barn och 50% av gravida kvinnor i Indien drabbade av blodbrist.

AAA bedrivs i byar i Kalaryan Hills-området och riktar sig till mammor och barn i bergsbyar. Programmet startade då indiska studenter som studerade utomlands bestämde sig att arbeta för att försöka utrota järnbrist i fattiga delar av Indien. Deras inledande studie inkluderade bara två barn och två kvinnor men resultaten var så positiva att när projektet presenterades för Intacts Board of Trustees, bestämde man att utöka projektet till fler förmånstagare i fler byar. Idag levererar Intact järnrika matpaket och kosttillskott med järn och folsyra till kvinnor och barn i Kalaryan Hills via AAA. Under 2022 är målet att inkludera ytterligare 5 byar i projektet.

AAA