Hälsokit som räddar liv

Fattiga människor har ofta begränsad tillgång till hälsovård och mediciner. Genom att ge hälsokit kan de få tillgång till grundläggande mediciner och förnödenheter som kan hjälpa dem att hantera vanliga sjukdomar och hälsoproblem.

Att dela ut hälsokit till fattiga i Indien är bra av flera skäl:

  1. Förebyggande vård: Hälsokit kan innehålla saker som handtvål, masker och hygienprodukter som kan minska risken för smittsamma sjukdomar.
  2. Ökad medvetenhet om hälsa: Genom att dela ut hälsokit kan Intact utbilda människor om grundläggande hälsosamma vanor och sjukdomsförebyggande åtgärder för att bidra till att höja medvetenheten om hälsa.
  3. Förhindra eskalering: Hälsokit kan hjälpa förhindra att enkla sjukdomar blir allvarliga.
  4. Förbättrad livskvalitet: Tillgång till smärtlindring och grundläggande förnödenheter kan göra en stor skillnad i fattigas livskvalitet.
  5. Socialt ansvarstagande: Att dela ut hälsokit till de mest sårbara i samhället visar att Intact försöker hjälpa dem att förbättra sin hälsa och livssituation.

Intact jobbar konsekvent med att åtgärda hälsosituationen i bergsbyar och att få hjälp med att kunna dela ut basala hygien och sjukvårdsprodukter kan vara livsavgörande.

Hälsokit som räddar liv

Ditt bidrag ger barn i bergsbyar i Indien tillgång till grundläggande mediciner och förnödenheter där tillgången är begränsad. Bidra med hela beloppet eller valfri summa som kortbetalning. Vill ni hellre betala med faktura mail intactsvanner@gmail.com.

Gåvokort skickar vi gärna ut på begäran!

10 000 kr

Donera redan idag!