Barn leker med såpbubblor

Tillgänglighetsanpassad lekplats

Sprid glädje med en tillgänglighetsanpassad lekplats för barn och ungdomar i Indien. Lek och rörelse har stor betydelse för utveckling och motorik hos barn med olika funktionsvariationer.

För barn med särskilda behov

Barn och ungdomar med särskilda behov och olika funktionsvariationer har lika stor rätt till lek, rörelse och fysisk utveckling som andra. I Indien är det dock få barn som får tillgång till detta; därför har Intact påbörjat arbetet med att anlägga en tillgänglighetsanpassad lekplats som kan bidra till: 

  • fysisk utveckling
  • psykisk utveckling
  • mental stimulans
  • balans och motorik
  • tillhörighet och gemenskap
  • en värdefull och glädjefylld vardag.


Barn och unga med olika intellektuella funktionsvariationer har lika stor rätt till ett värdigt liv – även i Indien. Stöd Intacts Vänner och hjälp oss att färdigställa en lekplats för alla barns rätt till rörelse och glädje!

Sätt ert företagsnamn på lekplatsen

Leken är en viktig del i barns utveckling. Inte minst för den som har särskilda behov. Donera hela summan eller var med och bidra med valfritt belopp. Vill ni hellre betala med faktura mail intactsvanner@gmail.com.

Gåvokort skickar vi gärna ut på begäran!

12 500 kr

Donera redan idag!