Fyra flickor i sina lila skoluniformer

Ett års skolgång för 10 flickor

Stöd 10 flickors skolgång under ett år och öka förutsättningar för positiv samhällsförändring. Med fler utbildade kvinnor stärks deras position i samhället och det är mer troligt att nästa generation flickor får gå i skolan.

Att låta flickor gå i skolan har positiva effekter

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som ditt företag kan vara med och bidra till:

  1. Jämställdhet: Utbildning är en nyckelkomponent för att främja jämställdhet mellan könen och öka flickors möjligheter att delta i samhället på lika villkor som pojkar.
  2. Ekonomisk utveckling: När flickor får tillgång till utbildning, ökar deras möjligheter till anställning och företagande, vilket i sin tur gynnar samhällets ekonomi som helhet.
  3. Hälsa och välbefinnande: Utbildade kvinnor får en bättre förståelse för hälsofrågor och är troligare att söka vård för sig själva och sina barn. Detta kan minska barnadödligheten och förbättra hälsan för hela samhället.
  4. Befolkningskontroll: En utbildad kvinnlig befolkning har oftast färre barn vilket kan bidra till minskad befolkningsökningen.
  5. Minskar barnarbete och tidiga äktenskap: När flickor går i skolan ökar chansen att de inte hamnar i barnarbete eller gifter sig unga utan istället får en möjlighet att bygga en bättre framtid för sig själva.
  6. Socialt och kulturellt inflytande: Utbildade kvinnor har större möjlighet att påverka politiska beslut och samhällsförändringar. Deras perspektiv blir viktigare i samhällsdebatten.
  7. Minskad fattigdom: När flickor utbildar sig har de en större chans att bryta sig ur fattigdom och förbättra sina ekonomiska förhållanden, vilket också gynnar deras familjer och samhället i stort.

Ditt företag kan genom att stötta flickors utbildning bidra till förändring på både individuell och samhällelig nivå.

Ett års skolgång för 10 flickor

Fördelarna med att låta en flicka få gå i skolan är många. Säkerställ skolgången för 10 flickor under ett år eller bidra med valfritt belopp så hjälper ni flickor generationer framåt. Vill ni hellre betala med faktura mail intactsvanner@gmail.com.

Gåvokort skickar vi gärna ut på begäran!

15 000 kr

Donera redan idag: