Barn leker med såpbubblor

Skapa utveckling genom lek för alla barn

Att leka är inte bara roligt och bygger gemenskap, det är också en kritisk del av barns uppväxt. Att springa, hoppa och klättra främjar utvecklingen av motorik, fysisk styrka och koordination. Lek är en viktig och grundläggande aktivitet för barn i allmänhet, men är speciellt viktig för barn med särskilda behov.

Sliten gungställning, Intact Special School

Lekplatsen i dag

Lekplatsen vid Intact Special School är bristfällig och behöver uppdateras. Den skulle kunna ge betydligt mer glädje till barnens lek och stimulans. Den behöver rustas upp och omvandlads till en plats där barnen kan inspireras till lek och rörelse och utvecklas tillsammans. En plats där vänskap kan blomstra och vi kan skapa trygghet.

Varför är leken så viktig?

Många barn med särskilda behov och olika funktionsvariationer har ökad känslighet för olika sensoriska stimuli. Genom lek i en trygg miljö kan de få uppleva dessa i en trygg miljö som kan bidra till att deras tolerans ökar och den egna förmågan att hantera dem ökar.

Barn lär sig av varandra och sin omgivning. Social interaktion kan vara extra svårt för barn med särskilda behov. Men genom lek skapas en naturlig miljö där de kan öva och förbättra sina sociala färdigheter. Lek gör förstås mycket mer för barns utveckling än så. Den främjar kognitiv utveckling och kreativitet genom utforskande, experimenterande och problemlösning. Genom lek kan barn övervinna utmaningar och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. I synnerhet fysisk lek hjälper till att öka deras motorik, styrka och koordination. För barn med särskilda behov är lek en ovärderlig möjlighet att lära sig, både genom observation och interaktion med sina kamrater.

Pojke på gungbräda

Leken är mångsidig och kraftfull och främjar barns övergripande utveckling. En nyckelfaktor i deras liv. För barn med särskilda behov blir den ett verktyg för att anpassa lärande och stödja deras individuella framsteg på olika områden.

Så här kan du vara med

Vill du bidra till en ny lekplats för barnen på Intact Special School?

Det här går pengarna till:

Olika typer av material som till exempel trampolin, gungor, gunghästar, klätterställningar, klättervägg

m m.

Gör så här:

Välj betalsätt, välj valfritt belopp och kom ihåg att märka betalningen med LEKPLATS.

SWISH:
123 901 13 13
PLUSGIRO:
90 11 31-3