Arbetsgrupper

 

Arbetsgrupper

Medlemsvård och rekrytering
Intacts Vänner växer, många nya medlemmar kommer till men lika viktigt är det att ta väl hand om de vi redan har.
Kontaktperson: Ulla Winroth ulla.winroth36@gmail.com

Sponsorer
Sponsorgruppen ansvarar för kontakten med sponsorer och Intact i Indien. Uppdatera att sponsoravgifter inbetalas. Söka nya sponsorer.
Kontaktperson: Ulla Winroth ulla.winroth36@gmail.com

Volontär
Kontaktperson Emilia Zika, intactvolontar@gmail.com

PR, Information & Aktiviteter – PR- och Informationsgruppen arbetar med frågor som: Hur presenterar vi föreningen? Vad ska stå i nyhetsbrevet? Hur ska layouten se ut? Hur når vi ut med information till våra medlemmar och sponsorer?
Kontaktperson: Elisabeth Solin intactsvanner@gmail.com

Opportunity Campus (OC) – Möjligheternaslandgruppen arbetar med frågor som: Hur ser framtiden ut? När, hur och om kan projektet bli självförsörjande? Vilka utvecklingsmöjligheter och samarbetspartners finns det?
Kontaktperson: Matthias Stål ocintact@gmail.com