Styrelse och valberedning

Styrelse och valberedning

Styrelsens ledamöter 2018

Styrelsens e-post: intactsvanner@gmail.com


Disa Jernudd ordförande
Tel 076-305 65 01 disa@jernudd.com

Ellen Helander vice ordförande
Tel 070-974 25 88 ellen.helander@gmail.com

Ulla Winroth kassör
Tel 019-24 08 43 ulla.winroth36@gmail.com

Lena Andersson vice kassör
Tel 019-18 89 88 lena.andersson28@comhem.se

Carl Anders Alsätra ledamot
Tel 0766-32 39 51 callealsatra@gmail.com

Philippa Hultkvist ledamot
Tel 0730-43 72 91 philippa.hultkvist@hotmail.se

Elna Gudinge ledamot
Tel 0739-84 85 38 elna.gudinge@gmail.com

Hanna Gudinge suppleant
Tel 0737-50 00 45 hgudinge@gmail.com

Annika Hammarqvist suppleant
Tel 0708-99 18 61 annika.hammarqvist@gmail.com

Catharina Grins Kjellander suppleant
Tel 0708-71 40 03 grinskjellander@gmail.com

Jenny Rundeberg suppleant
Tel 0708-22 37 91 jenny.rundeberg@gmail.com

Pell-Uno Larsson suppleant
Tel 070-247 37 80 pell-uno.larsson@comhem.se

Valberedning

Berit Doverud-Karlsson, sammankallande
070-380 79 61

Margareta Fintling
073-036 41 04