Projektteamet på Intact Special School

Styrelse och valberedning

Disa Jernudd ordförande
Tel 076-305 65 01

Elna Gudinge vice ordförande

Catharina Grins Kjellander kassör
Tel 0708-71 40 03

Melanie Escoffier, vice kassör
Tel 072-572 82 65

Philippa Hultkvist sekreterare
Tel 0730-43 72 91

Lena Andersson ledamot

Hanna Gudinge ledamot

Annika Hammarqvist suppleant

Björn Ruben Lindgren suppleant

Valberedning

Vakant – är du intresserad, hör av dig!

Margareta Fintling sammankallande
073-036 41 04