Övriga verksamheter inom INTACT India

  • Program för att stärka kvinnors försörjning.
    Ett 70-tal fattiga, lågkastiga kvinnor från byarna runt Tiruchirapalli har utbildats till väverskor och skräddare i syfte att stärka deras status och ge dem bättre utkomstmöjligheter.
  • Återuppbyggnad efter Tsunamin.
    Efter Tsunamikatastrofen 2004 var INTACT snabbt på plats i byarna längs kusten med både akuthjälp och långsiktig återuppbyggnad.

Läs mer om INTACT India på deras egen webbsida! »