Hälsoprojekt i Kalrayan Hills

Tio mil norr om Tiruchirapalli ligger det svårtillgängliga och isolerade bergsområdet Kalrayan Hills. Området består av ett 30-tal byar och det bor cirka 500 personer i varje by. Intact bedriver stödverksamhet i hälsa och utbildning samt grundläggande sjukvård. Syftet är också att ge ökade kunskaper om kost och hälsa.

Ett besök var starten

Intacts Vänners första ordförande, Pell Uno Larsson berättar här om sitt första besök i Kalrayan Hills 1993.

”Efter någon dag bjöds byborna till att besöka en enklare sjukvårdsmottagning. Hälsoundersökningen och omplåstringen visade att nästan alla barn i förskoleåldern led av impetigo (svinkoppor) med stora variga sår och bölder. Många av den vuxna befolkningen var drabbade av olika slags infektioner. Flera barn visade tecken på nutritionsproblem.

De hygieniska förhållandena var bristfälliga och vid samtal med byborna framkom att ingen hört tals om bakterier och smitta. Efter första besöket stod det helt klart att befolkningen i byarna var i stort behov stöd för att förbättra deras livsvillkor gällande hälsa och utbildning. Mina kollegor vid dåvarande Vårdhögskolan i Örebro, som deltog fältstudiegruppen kom överens om att starta en insamling för att ge stöd till utvecklingsprogram.”

De pengar som samlas in till Kalrayan Hills-projektet riktats inte till en enskild person utan verksamheten syftar till att förbättra villkoren för alla boende i området.

Intact under pandemin

Intact gjorde under pandemin om innehållet i sina hälsobesök till Covid Awareness Program och sökte tillstånd att genomföra programmet i ny regi. Programmet i sin nya form syftar till att sprida information om covid, hur man minskar risken att smittas samt vad man ska göra om man insjuknar. Programmet tillhandahåller även masker, tvål och handsprit.

Under 2021 besöktes 46 byar och nådde 4219 personer.

Vill du bidra till Intacts verksamhet?

Valfritt belopp

Dina pengar kommer fram – 96% skickas vidare.

Gör så här:

SWISH:
123 901 13 13
PLUSGIRO:
90 11 31-3