Skolflickor under lektion

Utbildning för flickor

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundläggande utbildning men så ser det tyvärr inte ut i Indien och speciellt inte för flickor och på landsbygden är det än mer framträdande. För att stärka kvinnor och förhoppningsvis åstadkomma en förändring i samhället driver Intact ett initiativ för att göra det möjligt för tonårsflickor att fortsätta sin utbildning genom gymnasiet och därmed ge möjlighet till en bättre livskvalitet i framtiden.

Intacts arbete

Det finns flera skäl till att flickor inte börjar eller slutför grundskolan. Det kan bero på behov av att hjälpa till i hemmet eller på grund av traditioner om till exempel giftermål. Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Det är även visat att kvinnor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur går i skolan. Intact har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner.

Målgruppen för Intacts arbete är flickor i byarna i Kalrayan Hills (Elantavari, Vellimalai, Kottupathoor, Adaikalapuram). Förutom att lära sig läsa och skriva får flickorna grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. En långsiktig förhoppning är att vissa flickor återvänder till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare. Intacts anställda på plats i Kalrayan Hills besöker byarna och familjerna regelbundet för att upprätthålla god kontakt med föräldrarna och övertyga dem om varför det är viktigt att deras döttrar ska få gå eller gå kvar i skolan.

Grundskola i bergsby Intact Matriculation School

Bra skolgång ska erbjudas till alla barn, även de som bor i mer svåråtkomliga områden och är från lägre samhällsklasser. Därför öppnade Intact en engelskspråkig grundskola i Kalrayan hills 2009. Skolan erbjuder klasser från förskola till högstadiet och gör att barn från stambefolkningen i Kalrayan Hills får tillgång till samma utbildningsnivåer som barnen i andra områden och därför får lika möjligheter till att kunna läsa högre utbildning.

På skolan i bergen går barn från byar både när och fjärran. Skolan har en skolbuss som åker två vändor morgon och kväll på inte alltid så körvänliga vägar för att plocka upp barn som har för långt att gå. För de barn som bor längre bort än så finns möjlighet att bo i hostelbyggnaden i anknytning till själva skolan. Barnen som bor på hostel åker hem efter skolan på lördagseftermiddagen och kommer tillbaka till skolstart måndag morgon.

Undervisningsspråk är Engelska och Tamil vilket gör det möjligt för barnen att kunna läsa vidare efter grundskolan. En hög andel av föräldrarna i bergsbyarna har aldrig själva gått i skolan så genom skolgång finns möjlighet till en framtida förändring i området inte minst för att även flickor får en grundutbildning.

Skolan erbjuder en hälsosam och balanserad gratis lunch till alla barn. Detta initierades 2014 för att ge alla barnen förutsättning till bra lärande. Flera av barnen måste gå upp tidigt för att hinna till skolan i tid och kom med tom mage med en lunch som bestod av ris med en tunn grönsaksbuljong som inte ger dem tillräcklig näring.

Lärarna på skolan är numera många själva från området och har återvänt efter utbildning i större städer. De blir fantastiska förebilder för barnen och är bidrar till utvecklingen av bättre förutsättningar i området.

Stöd en flickas skolgång

1 500 kr/år

Det här går pengarna till

Ditt bidrag går till skolavgifter, kostnader för mat och husrum i hostel då flickorna har för långt till skolan från sina bergsbyar, samt skolmaterial under ett kalenderår.

Stödjer du en flickas skolgång sedan tidigare hör vi av oss vid början av året för att förnya.

Donera direkt med Stripe: