Hur kan jag bidra?

Bli medlem

Idag har Intacts Vänner cirka 500 medlemmar, men behovet är stort och vi vill bli fler!

Bli medlem genom att sätta in 200 kr via PlusGiro eller Swish:

  • Pg 90 11 31-3. Märk insättningen "Medlem + ditt namn + telefonnummer eller mailadress". 
  • Swish 1234795613. Ange "Medlem + din mailadress" under Meddelande.

När vi har tagit emot din medlemsavgift kommer du att få ett välkomstmail från oss.
Är medlemskapet en gåva? Vänligen maila intactsvanner@gmail.com och informera om medlemmens namn och mailadress.

 

Förutom att bli medlem kan du stödja oss på något av följande sätt:

  • Skänk en gåva på valfritt belopp
  • Bli fadder för ett barn på Intact Special School
  • Sponsra en flickas skolgång
  • Köpa ett gåvokort
  • Res som volontär och hjälp till på plats

Skänk en gåva

Skänk en valfri gåva för att stötta Intacts arbete genom att göra en insättning antingen via Pg 90 11 31-3 eller Swish 1234795613.
Märk insättningen med "Gåva".

Fadder Intact Special School

Som fadder för Intact Special School finansierar du undervisning och uppehälle för ett barn på skolan. Dessutom täcker pengarna kläder, sjukvård, mat, och träning, oavsett om detta är sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller ridterapi. Skolans byggnader och verksamhet är till stor del beroende av fadderskap och gåvor. Skolan får även till viss del statliga bidrag. Som ISS-fadder får du uppgift om barnet och familjen samt ett foto på barnet. Du har även möjlighet att skriva, skolan hjälper till med översättning. Du får även Intacts vänners medlemsbrev 3-4 gånger per år. Maila intactsvanner@gmail.com om du är intresserad av att bli fadder.

ISS-fadderskap är 2 400 kr per år
 

Sponsra flickors skolgång

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundskoleutbildning. Så ser tyvärr inte verkligheten ut. Huvudsakligen är det flickor som inte får gå i skolan. Många familjer vill hellre investera i pojkars skolgång eftersom de förväntas bidra till familjens framtida försörjning.

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Förutom att läsa och skriva så får de även grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. Det är även visat att flickor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur går i skolan. INTACT har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare. 

Var med och sponsra en flickas skolgång för 1 500 kr per år, genom att göra en insättning antingen via Pg 90 11 31-3 eller Swish 1234795613.
Märk insättningen med "Flicka".

Gåvokort

Med ett köp av ett gåvokort bidrar du till Intacts olika projekt på plats i Indien som en skola för barn med funktionsnedsättningar, unga flickors utbildning, stödverksamhet i hälsa och sjukvård i svårtillgängliga bergsbyar, samt ett projekt med syfte att ge unga vuxna med funktionsnedsättningar en yrkesutbildning. Gåvokort kan du antingen få skickat till dig eller själv ladda ner och skriva ut. 

Gåvokort väljer du själv belopp för - läs mer här!

Res som volontär

Volontärarbete innebär kunskapsutbyte och arbetskraft, men även ett utbyte mellan kulturer och idéer. Nya vänskaper knyts, tankar och engagemang växer och insikten om att det går att förändra världen känns lite mer möjlig. Bli volontär hos Intact och upplev Indien samtidigt som din resa får en mening. Du bor till självkostnadspris, vi tar inte ut några avgifter, men i utbyte vill vi att du är på plats i minst 3 månader.

Läs mer här