Hälsoprojektet Kalrayan Hills

10 mil norr om Tiruchirapalli ligger det svårtillgängliga och isolerade bergsområdet Kalrayan Hills. Området består av ett 30-tal byar och det bor cirka 500 personer i varje by. Intact bedriver stödverksamhet i hälsa och utbildning samt grundläggande sjukvård. Syftet är också att ge ökade kunskaper om kost och hälsa. Intacts verksamhet i Kalrayan Hills startade 1993, när stiftelsen var nystartad. Intacts Vänners första ordförande, Pell Uno Larsson berättar här om sitt första besök i Kalrayan Hills samma år.

"Efter någon dag inbjöds byborna till medförd enklare sjukvårdsmottagning. Hälsoundersökningen och omplåstringen visade att nästan alla barn i förskoleåldern led av impetigo (svinkoppor) med stora variga sår och bölder. Många av den vuxna befolkningen var också drabbade av olika slag av infektioner. Barnen visade även tecken på nutritionsproblem med ensidig kolhydratkost bestående av enbart ris. Det fanns däremot inte tecken på ren svält.

De hygieniska förhållandena var bristfälliga och vid samtal med byborna framkom att ingen hört tals om bakterier och smitta. Efter första besöket stod det helt klart att befolkningen i byarna var i stort behov stöd för att med varsamhet förbättra deras livsvillkor vad gäller områden som hälsa och utbildning.
Mina kollegor vid dåvarande Vårdhögskolan i Örebro, som deltog i den fältstudiegrupp, som jag också tillhörde blev överens om nödvändigheten av att starta insamling av kontanta medel för ekonomiskt stöd till utvecklingsprogram."

De pengar som samlas in till Kalrayan Hills-projektet riktats inte till en enskild person utan verksamheten syftar till att förbättra villkoren för alla boende i området.

 

Intact under pandemin

För att minska smittspridningen av covid-19 förbjöd den indiska regeringen utförandet av program som Intacts Medical Camp under 2021. Intact gjorde därför om innehållet i Medical Camp för att kunna fortsätta erbjuda vård till Kalrayan Hills byar. Medical Camp döptes om till Covid Awareness Program och Intact sökte tillstånd att genomföra programmet i ny regi.

Programmet i sin nya form syftar till att sprida information om covid, hur man minskar risken att smittas samt vad man ska göra om man insjuknar. Programmet tillhandahåller även masker, tvål och handsprit.

Under 2021 besöktes 46 byar och nådde 4219 personer. 


Vill du bidra till Intacts verksamhet?

Du kan bidra till Intacts verksamhet genom att ge en gåva på valfritt belopp (insättning Pg 90 11 31-3 eller genom att swisha till nummer 1234795613, märk insättningen med "Gåva"), via gåvokort eller genom att bli medlem.

1

2

3

4

5

6