Intact Special School - ISS

Hjärtat i verksamheten

ISS - Barn utanför skolhuset

Intact Special School (ISS) ligger strax utanför miljonstaden Tiruchirapalli i centrala Tamil Nadu. Skolan startade 1996 med endast fyra elever i hyrda och undermåliga lokaler. Tack vare bidrag och fadderverksamhet från Intacts Vänner har ISS vuxit och idag går ett 80-tal elever på skolan, och man har ett eget och ändamålsenligt skolhus samt ett internat. Cirka 50 elever bor på skolan eftersom de inte har möjlighet att ta sig till sin hemby varje dag. Några elever saknar familj och bor heltid på internatet.

Morgonsamling på Intact Special School (ISS)
Morgonsamling på Intact Special School (ISS)

Målgrupp

Skolans målgrupp är barn med intellektuell funktionsnedsättning men många av barnen har även andra diagnoser. Skolan är öppen för elever från alla religioner och kaster men riktar sig främst till fattiga familjer. ISS bedriver även uppsökande verksamhet bland familjer där barnen inte klarar av att komma till skolan.

Personal

På Intact Special School arbetar rektor, nio speciallärare, fyra assistenter, sjukgymnast, psykolog och talpedagog samt åtta vårdare som arbetar på internatet.

Klassrum

Finansiering

Skolan finansieras genom fadderavgifter. Avgiften går till bl.a. undervisning, träning, mat och sjukvård. Idag har ett 70-tal barn faddrar genom Intacts vänner. ISS får också en del statliga bidrag från Tamil Nadu, bland annat till matkostnaderna för de elever som stannar kvar under veckorna.

Undervisning/träning

Undervisningen är till viss del på engelska, den är strukturerad och anpassad till elevernas förmåga, behov och ålder. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, som utvärderas fyra gånger varje läsår. Motorik och koncentration tränas genom dagliga yogaövningar för samtliga elever - var och en efter egen förmåga. Undervisningen i ISS:s egen simbassäng är ett annat viktigt redskap för den motoriska träningen. Under 2010 startar projektet HRTC (Horse-riding therapy centre) som nu erbjuder ridterapi för eleverna på ISS.

De äldre eleverna får pröva på olika uppgifter inom skolans område i syfte att senare kunna klara av sin egen försörjning; trädgårdsskötsel, säkerhetsvakt, skötsel av simbassängen, ansvar för skolans tamfåglar mm.

Vill du bli fadder för ett barn på ISS?

Klassrum

Vill du bli fadder för ett barn på Intact Special School

Som fadder för Intact Special School finansierar du undervisning och uppehälle för ett barn på skolan. Dessutom täcker pengarna kläder, sjukvård, mat, och träning, oavsett om detta är sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller ridterapi. Skolans byggnader och verksamhet är till stor del beroende av fadderskap och gåvor. Skolan får även till viss del statliga bidrag. Som ISS-fadder får du uppgift om barnet och familjen samt ett foto på barnet. Du har även möjlighet att skriva, skolan hjälper till med översättning. Du får även Intacts vänners medlemsbrev 3-4 gånger per år.

Maila intactsvanner@gmail.com om du är intresserad av att bli fadder.
Om du dessutom kan tänka dig att stötta Intacts Vänner genom att bli medlem, är du varmt välkommen att anmäla dig här.

ISS-fadderskap är 2 400 kr per år