Opportunity Campus

Stöd för individen, kunskap till samhället

Opportunity Campus är ett projekt som ger yrkesutbildning och förmedlar arbete till unga vuxna med funktionsnedsättningar. Projektet arbetar även med opinionsbildning som syftar till att förändra attityder och diskriminering för målgruppen. Opportunity Campus har sedan starten 2008 drivits av INTACT India med stöd av SIDA/Forum Civ och Intacts Vänner.

Opportunity Campus startades som ett sätt att stödja de elever som gått färdigt sin utbildning i Intact Special School (ISS) och som en förlängning av arbetet för rättigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning som INTACT redan bedrivit sedan länge. Arbetsverksamheterna utgörs dels av jordbruk och dels av tillverkning av papper, ljus och smycken. En stor del av utbildningen bygger på att stärka elevernas självbestämmande och inflytande.

Syftet med projektet är att främja rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar både i det vardagliga livet och på politisk nivå samt att åskådliggöra möjligheter till anställning och rätten till ett självständigt liv. Opportunity Campus driver därför påverkansarbete på flera nivåer som exempelvis gatuteater där eleverna deltar, utbildningar i självbestämmande, seminarier, öppna hus, föräldraföreningar, juridiska tjänster och konferenser -allt med utgångspunkt att synliggöra diskriminering och att rättigheter efterlevs.

Blir du nyfiken på att veta mer om verksamheterna? Fördjupa dig gärna i våra projekt här till vänster.
Läs mer om Opportunity Campus på Intact Indias hemsida
.


Vill du bidra till Intacts verksamhet?

Du kan bidra till Intacts verksamhet genom att ge en gåva på valfritt belopp (insättning Pg 90 11 31-3 eller genom att swisha till nummer 1239011313, märk insättningen med "Gåva"), via gåvokort eller genom att bli medlem.