Utbildning för flickor

Alla barn har rätt att gå i skolan

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundskoleutbildning. Så ser tyvärr inte verkligheten ut.  Huvudsakligen är det flickor som inte får gå i skolan. Många familjer vill hellre investera i pojkars skolgång eftersom de förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Flickor får oftare ta ansvar för sysslor i hemmet.
 

Intacts arbete

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Förutom att läsa och skriva så får de grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. Det är även visat att flickor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur kommer gå i skolan. Intact har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare.

Målgruppen är flickor i byarna uppe i Kalrayan Hills (Elantavari, Vellimalai, Kottupathoor, Adaikalapuram).

Det finns många skäl till att flickor inte lika ofta får gå i skolan, eller att de börjar men inte tillåts gå klart. Det kan vara behov av hjälp i hemmet eller traditioner t ex giftemål. Rädsla för att låta flickorna sova borta i veckorna är vanligt. Intacts anställda på plats besöker byarna och familjerna regelbundet för att upprätthålla god kontakt med föräldrarna och övertyga dem om varför det är viktigt att deras döttrar ska få gå eller gå kvar i skolan. Trots detta så är det oundvikligt att vissa flickor slutar skolan, och det är viktigt att satsa på de flickorna som går kvar samt att fortsätta arbeta med attitydförändringar i byarna.
 

Du kan sponsra flickors skolgång

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundskoleutbildning. Så ser tyvärr inte verkligheten ut. Huvudsakligen är det flickor som inte får gå i skolan. Många familjer vill hellre investera i pojkars skolgång eftersom de förväntas bidra till familjens framtida försörjning.

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Förutom att läsa och skriva så får de även grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. Det är även visat att flickor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur går i skolan. INTACT har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare. 

Var med och sponsra en flickas skolgång för 1 500 kr per år, genom att göra en insättning antingen via Pg 90 11 31-3 eller Swish 1234795613.
Märk insättningen med "Flicka".