Utbildning för flickor

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundläggande utbildning men så ser tyvärr inte verkligheten ut. I Indien är det huvudsakligen flickor som inte får gå i skolan eftersom många familjer väljer att investera i sönernas skolgång. Pojkarna förväntas bidra till familjens framtida försörjning medan flickorna får ta ansvar för sysslor i hemmet.
 

Intacts arbete

Det finns flera skäl till att flickor inte börjar eller slutför grundskolan. Det kan bero på behov av att hjälpa till i hemmet eller på grund av traditioner om till exempel giftermål. Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Det är även visat att kvinnor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur går i skolan. Intact har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner.

Målgruppen för Intacts arbete är flickor i byarna i Kalrayan Hills (Elantavari, Vellimalai, Kottupathoor, Adaikalapuram). Förutom att lära sig läsa och skriva får flickorna grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. En långsiktig förhoppning är att vissa flickor återvänder till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare. Intacts anställda på plats i Kalrayan Hills besöker byarna och familjerna regelbundet för att upprätthålla god kontakt med föräldrarna och övertyga dem om varför det är viktigt att deras döttrar ska få gå eller gå kvar i skolan. Trots detta är det oundvikligt att vissa flickor slutar skolan men det är viktigt att satsa på eleverna som går kvar och att fortsätta arbeta med attitydförändringar i byarna.

I vissa byar finns det inte möjlighet att gå i gymnasiet och elever behöver därför bo på internat. 
 

Möt tidigare elever

Latha SuriyaLatha Suriya är 22 år och arbetar som labbtekniker.

Hon drömmer om fortsätta studera och att öppna sitt eget laboratorium i hembyn. Under större delen av sin skolgång bodde hon på Intacts Girls Hostel, vilket gav henne möjlighet att gå ut gymnasiet och studera vidare.

Latha Suriya berättar att hon utan Intacts hjälp förmodligen skulle ha bott kvar i sin hemby och redan ha gift sig. Stödet från Intact gav henne chansen att gå ut skolan och formulera sina egna mål och drömmar.

 

 

PreethaPreetha är 20 år och läser till sjuksköterska.

Hennes ambition har alltid varit att studera, trots press hemifrån om giftermål. “Usually life ends after marriage”, säger hon och förklarar med beslutsamhet att hon vill studera och få ett eget jobb innan hon tänker gifta sig.

Preetha berättar hon inte skulle haft möjlighet att fortsätta studera utan stöd från Intact - det skulle varit för dyrt. Med hjälp av Intacts sponsorer kunde hon gå ut gymnasiet och sedan läsa vidare till sjuksköterska.

 

 

AnithaAnitha går sista året på gymnasiet (higher secondary school).

Hennes favoritämne är matte och hon har en talang för problemlösning. Efter studenten planerar hon därför att studera ekonomi. Anitha gick på Intact Matriculation School i grundskolan och är tacksam för sin tid på Intact. Hennes främsta minne från skolan är hur omhändertagande alla var av varandra.

Hon berättar även om lärarnas passion för eleverna och deras studier. Anitha är väldigt mån om sin utbildning och tycker att alla tjejer ska ha chansen att gå i skolan. Hon förklarar hur en utbildning leder till ett bättre liv och är nödvändig eftersom det ger kvinnor en förståelse för sina rättigheter. Med en utbildning ökar även chansen till självständighet, för som Anitha själv konstaterar “You can’t rely on a man.”

Utöver planen på att läsa vidare drömmer Antiha om att resa utomlands och se världen.
 

VennilaVennila är en 19-årig kvinna vars dröm är att bli sjuksköterska.

En dröm som är på väg att förverkligas med hjälp av Intact! Vennila läser just nu andra året på universitet men när hon gick i grundskolan sponsrades hennes skolgång av Intact och stödet gjorde att hon hade råd med skoluniform, anteckningsböcker och andra skolmaterial.

Utöver den finansiella hjälpen lyfter Vennila fram de årliga mötena Intact håller för att motivera sina elever och hur även de har varit till hjälp för henne.

 

 

Du kan sponsra flickors skolgång

Var med och sponsra flickors skolgång!

Du kan göra en göra en engångsinbetalning genom att göra en insättning på 1500 kr via Pg 90 11 31-3 eller genom att swisha till nummer 1239011313. Märk insättningen med "Flicka". Då sponsrar du en flickas skolgång i ett år.

Det finns även möjlighet att löpande sponsra flickors skolgång.
Om du väljer det alternativet kommer Intacts Vänner istället att skicka en årlig faktura på 1500 kr tills du väljer att avsluta sponsorskapet. 
Om detta är intressant ber vi dig att kontakta intactsvanner@gmail.com för att lämna fakturauppgifter.

Du kan även bidra till Intacts verksamhet genom att ge en gåva på valfritt belopp (insättning på pg eller swish enligt ovan, märk insättningen med "Gåva"), via gåvokort eller genom att bli medlem.