Pengarna kommer fram

Liten eller stor gåva – allt det du eller ditt företag väljer att stödja Intacts Vänner med skickas vidare till Indien.

Allt engagemang är volontärt

96 procent av insamlade medel går ograverat till de olika Intact-initiativen lokalt i Indien. De få procent som inte skickas till Indien tas från medlemsavgifter och täcker kostnader som bokföringssystem, porto vid medlemsutskick och bankavgifter. Styrelsen och arbetsgruppernas engagemang görs på volontärbasis.

Som en kvalitetsstämpel har Intacts Vänner ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll vars uppgift är att årligen kvalitetssäkra offentliga insamlingar.

96%

Av insamlade medel går direkt till Intacts initiativ.