Hjärtat i verksamheten

Intact Special School (ISS) ligger strax utanför miljonstaden Tiruchirapalli i centrala Tamil Nadu. Skolan startade 1996 med endast fyra elever i hyrda och undermåliga lokaler. Tack vare bidrag och fadderverksamhet från Intacts Vänner har ISS vuxit och idag går ungefär 100 elever på skolan som har fina lokaler, skolbuss, en mindre pool för simterapi, samt ett internat.

Målgrupp

Skolans målgrupp är barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF) men många av barnen har även andra diagnoser. Skolan är öppen för elever från alla religioner och kaster men riktar sig främst till fattiga familjer. ISS bedriver även uppsökande verksamhet bland familjer där barnen inte klarar av att komma till skolan.

Personal

På Intact Special School arbetar rektor, nio speciallärare, fyra lärarassistenter, sjukgymnast, psykolog och talpedagog samt åtta barnskötare på internatet.

Finansiering

Skolan finansieras genom fadderavgifter. Avgiften går till bl.a. undervisning, träning, mat och sjukvård. Idag har ett 70-tal barn faddrar genom Intacts vänner. ISS får också en del statliga bidrag från Tamil Nadu, bland annat till matkostnaderna för de elever som inte har familj att åka hem till.

Undervisning

Varje elev har en individuell utvecklingsplan, som ger underlag till att anpassa undervisningen till elevernas förmåga, behov och ålder. Motorik och koncentration tränas genom dagliga yogaövningar för samtliga elever – var och en efter egen förmåga. Simterapi i skolans egen simbassäng är ett annat viktigt redskap för den motoriska träningen.

Äldre elever får i kombination med undervisning pröva på olika uppgifter inom skolans område i syfte att senare kunna klara av sin egen försörjning som trädgårdsskötsel, skötsel av simbassängen, ansvar för skolans tamfåglar mm.

Bli fadder till ett barn på Intact Special School

2 400 kr per år

Det här går pengarna till

Som fadder för Intact Special School finansierar du undervisning och uppehälle för ett barn på skolan. Dessutom täcker pengarna kläder, sjukvård, mat, och träning, oavsett om detta är sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller ridterapi under ett kalenderår.

Befintliga faddrar kontaktar vi vid början av året!

Donera direkt med Stripe: