Pojke ligger på hästryggen, ridterapin

Vår vision

Intacts Vänners vision är en värld där alla människor –  oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, livsåskådning, fysiska eller psykiska förutsättningar –  får tillgång till utbildning och arbete som möjliggör ett värdigt liv.

Värdegrund

Människovärde

Mänskliga rättigheter har inga gränser. Alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med samma respekt. Intacts Vänner vill främja attitydförändringar som leder till en värld där rätten att påverka sitt eget liv möjliggörs, samt skapa förutsättningar för reellt inflytande och delaktighet i samhället.

Möjligheter

Intacts Vänner vill genom utbildning ge självkänsla samt ingjuta hopp och framtidstro hos marginaliserade individer så att de själva kan forma sina liv. Inom vår verksamhet används begreppet “mentally challenged” om människor med intellektuell funktionsnedsättning för att synliggöra de möjligheter och den förändringspotential som finns. Vi försöker se utmaningen, inte hindret.

Jämställdhet

Intacts Vänner arbetar för att patriarkala strukturer och ojämlika kulturella mönster ska synliggöras och ifrågasättas. Vi arbetar långsiktigt för att diskriminering av kvinnor och personer med intellektuell funktionsnedsättning ska upphöra. Varje människa ska ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Transparens

Intacts Vänner är en liten organisation med ett personligt engagemang som grund. Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i arbetet och har mycket små administrativa kostnader. Vår verksamhet är öppen för insyn och all dokumentation finns tillgänglig för intresserade.