Opportunity campus, pojkar samlar löv

Opportunity Campus = Möjligheternas land

Opportunity Campus är ett projekt som ger unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) arbetsträning och möjlighet till eget boende med målet att komma ut i arbetslivet och leva ett självständigt liv. Projektet arbetar även med attitydförändrande aktiviteter i samhället, lobbyverksamhet och mobilisering av närstående till personer med IF. Opportunity Campus har sedan starten 2008 drivits av INTACT India med stöd av SIDA/ForumSyd och Intacts Vänner.

Stöd för individen, kunskap till samhället

Opportunity Campus startades som ett sätt att stödja de elever som gått färdigt sin utbildning i Intact Special School (ISS) och som en förlängning av arbetet för rättigheter för unga med IF som INTACT bedrivit sedan länge. Arbetsverksamheterna utgörs dels av ekologiskt jordbruk, men också yrkesinriktad arbetsträning och stöd till arbetsplacering. En stor del av utbildningen bygger på att stärka elevernas självbestämmande och inflytande.

Syftet med projektet är att främja rättigheter för personer med IF både i det vardagliga livet och på politisk nivå samt att åskådliggöra möjligheter till anställning och rätten till ett självständigt liv. Opportunity Campus driver därför påverkansarbete på flera nivåer som exempelvis gatuteater där projektdeltagare deltar, utbildningar i självbestämmande, seminarier, besök i skolor, öppna hus, föräldraföreningar, juridiska tjänster och konferenser – allt för att synliggöra diskriminering.
Läs mer om Opportunity Campus på Intact Indias hemsida.

Stötta Opportunity campus

Valfritt belopp

Det här går pengarna till

Lön till utökad personal, material till arbetsträning, hyra till hus för eget boende och mycket mer.

Gör så här:

SWISH:
123 901 13 13
PLUSGIRO:
90 11 31-3