Publicerad: 28 juni 2023

Opportunity Campus växer

Opportunity Campus växer på flera håll. Odlingen och utbildningscentret i byn Karia Manickam tar form och ny mark möjliggör hållbar trädplantering.

Utbyggnad i Karia Manickam

I byn Karia Manickam, är utbyggnaden av verksamheten i full gång. Detta utgör bara början på en spännande resa med målet att skapa en miljö där människor kan fortsätta växa och utvecklas tillsammans. Byggnaden här fungerar nu som ett blomstrande utbildningscenter för män där dessa individer erbjuds utbildning och personlig utveckling. Tre nya gästrum har inrättats på den nya våningen som byggts, vilket möjliggör ytterligare boende för såväl deltagare som besökare. 

Hållbar Trädplantering 

Ny mark har nyligen förvärvats där stora steg har tagits mot främjandet av hållbarhet och inkomstgenerering. Trots utmaningar med torrt och hett väder har de påbörjat ett odlingsprojekt med målet att skapa ekonomiskt värde. För närvarande planteras casuarina-saplings, en växt som bär en unik potential som bland annat kan användas för papperstillverkning. 

Opportunity Campus fortsätter sin expansion och utveckling med ett starkt fokus på att skapa nya möjligheter för framsteg inom verksamheten. Intact ser fram emot att fortsätta dela de visioner och initiativ som formar framtiden.