Joshuas framtid är ljus efter tiden på Intact Special School

BIDRA SOM FÖRETAG

Företagare, se hit!

Ditt företag kan med små medel göra stor skillnad. Ni kan stödja flickors utbildning, skolgång för barn med intellektuell funktionsnedsättning eller kanske ungdomars möjlighet till ett självständigt, värdigt liv.

96%

Av insamlade medel går direkt till Intacts initiativ.